Systém hašení | Rajch, spol. s r.o., Průmyslové odsávání a filtrace

 
 
Registrace
 
 
 

Systém hašení

Filtrační zařízení může být na základě požadavku vybaveno systémem hašení. Jednotka je opatřena čidly a na základě informací získaných z těchto čidel dochází k uzavření klapky na výstupu vzduchu z filtru, trojcestný ventil a vyhlašuje předpoplach na optickou a akustickou signalizaci. Přes GSM posílá SMS o stavu zařízení (předpoplach, poplach, hašení, porucha). Okamžitě po uzavření klapky a trojcestného ventilu se otevírá ventil HS FIRESTOP s hasivem. Během několika sekund dochází k likvidaci požáru.